Piston Tamiri Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çeşitli makinelerde yer aman pistonlar belli aralıklarla kontrol edilerek bakımları yapılmalıdır. Rutin kontrollerden geçen piston ve diğer malzemelerin hangi düzeyde zarar gördüğü incelenir.

Pistonun baş kısmı, bağlı olduğu makine çalışırken sürekli yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalır.

Sürekli olarak ısı ve basınç altında çalışan pistonlar karterde bulunan yağ aracılığıyla soğutulur. Soğutma işlemlerinde daha etkili olan suyun bu amaçla kullanılmamasının sebebi kartere sızıntı olma riskini taşımasıdır. Bu yüzden piyasaya yeni çıkan makinelerde genellikle yağ bazlı soğutma yapan pistonlar kullanılır.

Piston tamirinde kontrol edilmesi gerekenler:

  • Segmanda bir sorun varsa gaz sızıntısı ya da yağ kaçağı olabileceği için sıkışma özelliği kaybedilir. Bu yüzden segmanların sorunsuz özelliklerde olması önemlidir.
  • Segman bulunmuyorsa motorun çalışma esnasında aşırı sürtünme Bu yüzden segmanların tam olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  • İşlev görmeyen segman silindirdeki yağın tam sıyrılmayarak yanmaların yaşanmasına neden Yüksek sıcaklıklarda verimsiz bir çalışma sistemine dönen makine daha çok zarar görür. Bu yüzden segmanların görevini yerine getirip getirmediği düzenli aralıklarla gözlenmelidir.
  • Piston kafasında yanıkların olup olmadığına bakılmalıdır. Ayrıca yan duvarlarında oluşan hasarlara bakım yapılmalıdır.
  • Pistonda bir delik veya yapısında incelme olup olmadığına bakılmalıdır.
  • Pistondaki karbon, pim ölçümleri yapılmalıdır ve yüzey çatlağı için kontrol yapılmalıdır.
  • Segmanda bulunan ağız açıklıklarına bakılmalıdır.
  • Segman kalınlığı, aşıntı, sertlik ve yağ kanallarının durumu kontrol
  • Yaylı yağ sıyırma segmanlarında yayın sertliği gözlenmelidir.
  • İşleyen segmanların   üzerinde   pislik    oluşumu   durumu   varsa    sorunlar saptanmalıdır.

Bu kontroller sonucu alınan olumsuz gözlemler varsa çıkabilecek olası problemleri engellemek adına piston tamiri yapılmalıdır. Yeniden düzenleme, onarma ve bakım anlamlarını taşıyan revizyon kelimesi birçok sanayi malzemelerinde uygulanması gereken bir basamaktır. Rutin kontroller ve hasar tespitleri ise bu basamak için önemli bir adımdır. Pistonların bakımında, üzerinde bulunan bütün segmanların performansları ölçülmelidir.

Eğer makinede düşük basınç ve yağ yakımı gibi olumsuz durumlar varsa segmanların değiştirilmesi gerekebilir. Aşınan segmanlar bu yağ yakımını artıracağı için rutin kontroller sonucu yapılması gereken revizeler büyük bir önem taşır. Zedelenen silindirler varsa bu parçaların yenilenerek basınç seviyesinin düzenlenmesi sağlanabilir.

Değiştirilen segmanlar için üreticinin belirttiği özellikleri taşıyan orijinal segmanların sağlanması çok önemlidir. Segman ölçüleri çok çeşitli olduğu için yeni çıkan segman modelleri ile eski makinelerin uyum sağlayabilmesi için parça numaralarından referans alarak parça yenilenmenin yapılması gerekir.

Segman, silindir ve piston değişimlerinde mutlaka temizlik yapılmalı ve biriken yağ ve karbon pislikleri temizlenmelidir. Temizlikten sonra silindirin dış yüzeyi yağlanarak makinenin yeni parçalarla ilk çalışacağı periyotta sürtünmeden dolayı aşınma yaşanması engellenir.